Không sợ vợ

tháng 9 24, 2017

Thơ Chế Vui Không Sợ Vợ
(Chia sẽ bởi Già Làng)
Cả làng chúng nó cứ trêu
Rằng em sợ vợ bao nhiêu ngày rồi
Hôm nay em có mấy lời
Các bác nhận xét góp nhời giúp em

Hôm trước xe dắt ra thềm
Tính đi nhậu với anh em làm cùng
Vợ em nó mới nổi khùng
Nó hét: "Quay lại bà không nói nhiều!!!"

Bực mình em nổi máu liều
Em quay xe lại ra chiêu thế này:
"Ông đây sợ éo gì mày
Ông quay vào đấy mày làm gì ông"

Rồi em lôi nó vào phòng
Bắt nó quỳ xuống mới mong em nhường
Vì em chui ở gầm giường
Nó không quỳ xuống thì tương thế nào

Ở ngoài nó thét nó gào
Không ra để bảo, bà lao cái chày
"Ông là chủ cái nhà này
Hôm nay ông thích vào đây ông nằm
Đố mày làm được gì ông
Mày chỉ là vợ ông không sợ gì"

Đấy xem các bác nói đi
Em là hảo hán sợ gì vợ đâu
Vậy mà cái bọn lâu nhâu
Bảo em sợ vợ mới đau mới hài!!!

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images